TOP 10 thương hiệu uy tín hàng đầu Châu Á 2023

TOP 10 leading prestigious brands in Asia 2023

cúp thương hiệu vàng 2023

Golden Brand Cup 2023

Golden Brand Award 2023

Top 100 best-selling products in Vietnam in 2016

Gold Brand Certificate 2015

Top 10 famous brands in 2013

Golden brand in 2015

ISO 9001:2015